fbpx

Strona www dostosowana do ustawy o dostępności cyfrowej WCAG 2.1

10/10/2020

Co to standard WCAG?

WCAG (Web Content Accessibility Guidelines) jest to zbiór dokumentów, zawierających standardy i wytyczne do tworzenia dostępnych stron internetowych. Serwisy www powinny być dostosowane do używania przez osoby niepełnosprawne. Początkowo standard został przyjęty przez Komisję Europejską, później przez kraje członkowskie, w tym Polskę.

 

Czego dotyczy ustawa o dostępności cyfrowej?

Ustawa z dnia 4 kwietnia 2019 roku dotyczy obowiązku dostosowania stron internetowych i aplikacji mobilnych do dostępności cyfrowej. Ustawa odnosi się do podmiotów publicznych i wprowadza wymóg umieszczenia na stronie internetowej deklaracji dostępności. Ustawa określa również organy i ich kompetencje do monitoringu i kontroli stron internetowych i aplikacji mobilnych.

 

Deklaracja dostępności na stronie www

Deklaracja dostępności powinna być umieszczona na stronie internetowej jako dokument w formie cyfrowej. Najlepiej w postaci linku, który będzie dostępny z poziomu nawigacji strony internetowej.

Deklarację dostępności można w prosty sposób sporządzić biorąc na wzór dokument ze strony Ministerstwa Cyfryzacji. We wzorze zawarta jest struktura dokumentu oraz wytyczne do jego wypełnienia. Odpowiednio przygotowaną deklarację należy umieścić na stronie www.

 

Na czym polega WCAG i jak wdrożyć standard dostępności na stronę internetową?

Wytyczne dotyczące standardu WCAG są jasno określone. Możemy je podzielić na trzy główne filary:

  • Percepcja odbioru
  • Funkcjonalność i użytkowość
  • Zrozumiałość i rzetelność

 

Percepcja odbioru

Na dostępnej stronie internetowej należy umieszczać treści, które w prosty sposób użytkownik będzie mógł przyswoić. Powinien na stronie występować uproszczony układ informacji, a treści powinny być prezentowane na różne sposoby. Informację nietekstowe (takie jak grafiki, zdjęcia, ikony, filmy) powinny posiadać alternatywny opis. Content na stronie powinien być rozróżnialny i możliwy do adaptacji poprzez zmysły. Treści na stronie internetowej powinny być wdrożone odpowiednim krojem pisma (fontem), który nie jest ozdobny (tzw. szeryfowy). Treści powinny być przedstawione czytelną czcionką. Wskazane jest również zapewnienie użytkownikowi narzędzia do dostosowania wielkości liter oraz kontrastu na stronie www.

Funkcjonalność i użytkowość

Zapewnij użytkownikowi strony prostą nawigację w serwisie. Użytkownik powinien mieć łatwość w odszukaniu niezbędnych informacji. Należy również zapewnić mu ‘drogowskazy’ informujące, w którym miejscu znajduje się na stronie internetowej. Wszystkie funkcjonalności strony internetowej powinny być dostępne przy użyciu klawiatury. Jest to element niezwykle ważny dla osób niewidomych. Użytkownik strony internetowej powinien posiadać wystarczająco dużo czasu na przyswojenie informacji ze story internetowej. Na stronie internetowej nie należy umieszczać treści, które mogą spowodować atak padaczki. Nie należy umieszczać elementów, które posiadają więcej niż 3 błyski na sekundę.

Zrozumiałość i rzetelność

Na dostępnej stronie internetowej należy tworzyć treści w sposób czytelny i prosty do zrozumienia. Obsługa serwisu internetowego musi być przejrzysta i zrozumiała dla użytkownika. Zakładki na stronie muszą otwierać się w sposób przewidywalny dla użytkownika. Serwis internetowy powinien posiadać formularz (kontaktowy, newsletter, zgłoszeniowy) z jasno przedstawionymi wytycznymi, co do jego odpowiedniego wypełnienia i przesłania. Treści na stronie internetowej powinny być rzetelne, aby zostały zrozumiane przez wielu użytkowników.

 

Kogo obowiązuje ustawa o dostępności cyfrowej?

Ustawa wpływa na wszystkie podmioty publiczne, które posiadają stronę internetową lub aplikację mobilną. Dostępność cyfrową stron www muszą zapewnić wszystkie podmioty, które są finansowane ze środków publicznych. Obowiązek dostosowania strony do wymogów dotyczy również sektora finansów publicznych. Wymogi także dotyczą zakładów i podmiotów leczniczych, które są finansowane w ponad 50% przez podmioty publiczne.

Usługa przystosowania strony internetowej do dostępności cyfrowej

Często spotykamy się z prośbą o audyt strony internetowej w celu sprawdzenia jej z wytycznymi WCAG. Wykonujemy również usługę implementacji zaleceń określonych ustawą o dostępności cyfrowej. Czasami zmiany przy wdrożeniu zaleceń wiążą się z całkowitą zmianą strony internetowej. Tworzymy gotowe rozwiązania wdrażające zgodność z WCAG. Najczęściej obsługujemy szkoły, przedszkola, urzędy i podmioty lecznicze ze Szczecina i okolic. Zapraszamy do kontaktu w celu wykonania usługi dostosowania strony internetowej do zaleceń WCAG.